Komunikat Biura Administracyjnego PFKS odnośnie zgłoszeń do sezonu i chęci organizacji imprez

Pisownia oryginalna:

 Wszystkie zaplanowane na rok 2023 trofea rangi Mistrzostw i Pucharu Polski zostały wywalczone i rozdane, wobec czego, można stwierdzić, że sezon został oficjalnie zakończony. W związku z tym, można rozpocząć przygotowania do rozgrywek sezonu 2024. Czas więc na coroczny zestaw informacji, zapytań i składania przez kluby deklaracji udziału w poszczególnych rozgrywkach cyklicznych (mających charakter ligowy).

 

 

ZGŁOSZENIA / DEKLARACJE – te należy składać do środy 22.11.2023 na adres biuro.pfks@gmail.com 

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI – CS SUPERLIGA plus DM 1.Ligi – CS 1.Liga

Nie przewiduje się zmian w formacie tych rozgrywek, wobec czego prosi się o podanie informacji czy klub deklaruje w nich udział; jeśli jest planowane zgłoszenie drugiej drużyny startujące w CS 1.L (dotyczy klubów startujących w CSS), również należy to teraz zadeklarować.

Prawo startu w CSS mają drużyny TSŻ, Omegi, Mustanga, Orła, Szawera i Victorii; w przypadku braku deklaracji startu kogoś z wymienionej szóstki, grono CSS może uzupełnić jeden z klubów CS 1.L 2023, wg kolejności Śląsk, ZKS, Lwy. 

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI ŻAKÓW – CS SUPERLIGA ŻAKÓW

Tu również nieprzewidziane są zmiany w formule rozgrywek – należy złożyć deklarację udziału w tych rozgrywkach. Szczegóły (jedna liga lub podział na grupy z turniejem finałowym) są uzależnione od liczby zgłoszeń. Przypomina się, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z listopada 2022, start w CSS/CS 1.L nie jest warunkiem zgłoszenia drużyny do drużynowych rozgrywek kategorii żak.  

 

MŁODA CS SUPERLIGA

W przypadku tych rozgrywek, zgodnie z wyżej wspomnianą uchwałą, tu również nie ma obowiązku startu klubu w CSS/CS 1.L, by zgłosić drużynę młodzieży w rozgrywkach o charakterze ligowym.

Zarząd złożył propozycję zamiany tych rozgrywek na rozgrywki juniorów, których ogólne zasady zostały wstępnie ustalone następująco:

  • drużyny pięcioosobowe (4 + 1 rezerwowy)
  • górna granica wieku to 18 lat (max junior)
  • kilka turniejów eliminacyjnych w grupach wg kryterium geograficznego – ile grup i jak liczne uzależnione od liczby zgłoszeń, liczba rund również, z założeniem, żeby były co najmniej trzy (system analogiczny do DMPJ sprzed lat)
  • finał – forma do dyskusji
  • nazwa rozgrywek – do dyskusji

W związku z tym, należy się opowiedzieć za jedną z form rozgrywek (MCSS w dotychczasowej formie lub wyżej opisana forma ligi juniorów) – jako demokratyczny wybór jak rozgrywki dla młodzieży mają wyglądać.

Ponadto, należy złożyć deklarację:

  1. czy klub weźmie udział w rozgrywkach MCSS w starej formie (jeśli takowa zostanie demokratycznie wybrana);
  2. czy klub weźmie udział w rozgrywkach w zaproponowanej, wyżej opisanej, nowej formie (jeśli takowa zostanie demokratycznie wybrana)?

 

 

ZGŁOSZENIA CHĘCI ORGANIZACJI IMPREZ SEZONU 2024

Na podstawie zgłoszeń do rozgrywek ligowych, w ciągu maksymalnie 7 dni zostanie przygotowany i ogłoszony kalendarz rozgrywek. Po tym zostaną zebrane deklaracje chęci goszczenia poszczególnych rozgrywek – będzie niezbyt długi termin, tak by jak najszybciej przydzielić poszczególne rozgrywki, by organizatorzy mogli podjąć czynności formalne / urzędowe związane z imprezą.

Z racji tego, że MPPK w ciągu ostatnich czterech lat były rozgrywane w analogiczny, ale nie do końca ten sam sposób, prosi się poszczególne kluby o głos (również w terminie do 22.11.2023, biuro.pfks@gmail.com) dotyczący formy rozegrania MPPK – są dwie opcje: 

  • analogiczna do sezonu 2023 – dwa pojedyncze dni, po 4 turnieje w odgórnie narzuconych kategoriach
  • analogiczna do sezonów 2020-22 – ostatni weekend czerwca – dwa dni na jednym torze, po 4 turnieje, gdzie rozkład kategorii na oba dni ustala organizator

 

 

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZMIAN REGULAMINOWYCH

Te należy składać do niedzieli 24.12.2023, na adres biuro.pfks@gmail.com

Uwaga będąca pokłosiem “wakacyjnego zastoju ligowego”: W minionym sezonie były sytuacje, w których źródłem konfliktów i nieporozumień były luki w zapisach regulaminowych. Niestety, wcześniej nikt nie raczył tego zauważyć zrzucając odpowiedzialność na zarządy (niezależnie od kadencji), w których składach nie było ani jednego prawnika, co skutkuje zagrożeniem niedopatrzenia szczegółów. Wobec tego, jeśli ktoś uważa, że jakieś kwestie są zbyt mało (lub wcale) szczegółowo ujęte w regulaminach, należy to w pierwszej kolejności zgłosić.

 

 

KOLEJNA (R)EWOLUCJA W ARKUSZACH “OBSŁUGUJĄCYCH” ROZGRYWKI

Zostało przygotowane kolejne usprawnienie – automatyczne wpisywanie numerów licencji poszczególnych zawodników w klubowych arkuszach zgłoszeniowych. W związku z tym potrzebne jest pewne przygotowanie, zarówno formalne jak i techniczne, w których muszą wziąć udział wszystkie kluby. Dokładny opis i instrukcje zostały przygotowane osobno i zostaną przesłane klubom drogą mailową, w ciągu 48 godzin po publikacji niniejszego komunikatu.