PFKS

Polska Federacja Klubów Speedrowerowych (PFKS) – Federacja jest sportowym związkiem stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury fizycznej mającym na celu rozwój i popularyzację speedrowera w Polsce. Jako organ centralny odpowiada za organizację imprez na szczeblu ogólnopolskim oraz za tematy związane z reprezentacją narodową.

Wcześniej organem centralnym w naszym kraju było Polskie Towarzystwo Speedrowera, które powstało w 1995 roku, a jej pierwszym prezesem był Andrzej Włodarczyk. Do 1999 roku siedzibą PTS był Rawicz, a następnie przez Federacja mieściła się w Częstochowie zmieniając pod koniec 2005 roku swoją nazwę z PTS na PFKS. Miało to związek z nieudaną próbą wstąpienia speedrowerzystów pod skrzydła Polskiego Związku Kolarskiego. Od 2009 roku Biuro PFKS urzęduje w Bydgoszczy.

Na czele Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych stali dotychczas: Janusz DanekJanusz Bąk oraz Krzysztof Niedzielski, a od 2018 roku funkcję tą sprawuje Marcin Niedzielski.

Zarząd

 • Prezes PFKS: Marcin Niedzielski
 • Wiceprezes PFKS, Biuro Administracyjne: Maciej Laskowski
 • Wiceprezes PFKS: Paweł Woźny
 • Członkowie zarządu: Arkadiusz Słysz, Dawid Bas

Komisja rewizyjna

 • Mariusz Detlaf
 • Krzysztof Niedzielski
 • Dominik Rzepka

Federacyjny trybunał speedrowerowy

 • Przewodniczący: Dominik Rzepka
 • Członkowie: Adam Bożejewicz, Artur Bujnowski, Marcin Puk, Tomasz Włodarczyk

Osoby funkcyjne Federacji

Koordynatorzy okręgów

 • Północnego: Adam Klarczyk
 • Zachodniego: Paweł Kokot
 • Południowego: Kazimierz Kuchta

Centralne kolegium sędziów

 • Przewodniczący: Dawid Bas

Wydział szkolenia

 • Trener kadry narodowej mężczyzn: Tomasz Pokorski
 • Trener kadry narodowej kobiet: Paweł Rajczyk