Kontakt

Polska Federacja Klubów Speedrowerowch

ul. Kombatantów 10/41
85-829 Bydgoszcz

REGON: 240231682
NIP: 949-19-64-219
Nr KRS: 0000245919

KONTO: Bank Spółdzielczy w Nakle n/Not.
Konto główne: 49 8179 0009 0027 0764 2000 0010
Konto pomocnicze: 70 8179 0009 0027 0764 2000 0020

Biuro CS Superligi

Sekretariat PFKS

Biuro prasowe

Redakcja serwisu internetowego i social mediów

W przypadku chęci pozyskania zdjęć do wykorzystania w środkach masowego przekazu prosimy o kontakt mailowy: media@cssuperliga.pl.