Czasowe wstrzymanie rozgrywek CS Superligi!

Polska Federacja Klubów Speedrowerowych informuje, Zarząd PFKS w trybie pilnym podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu rozgrywek CS Superligi w sezonie 2023. Tym samym nie odbędą się niedzielne mecze w Toruniu i w Ostrowie Wielkopolskim.

Treść komunikatu Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych

Zarząd PFKS, w trybie pilnym, podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu rozgrywek CSS 2023.

Uzasadnienie:

W związku z podjętymi krokami prawnymi przez LKS Szawer Leszno, w sprawie meczu 7 rundy CSS 2023 LKS Szawer Leszno – Autojazda Mustang Żołędowo, który został zweryfikowany ze względu na błędy formalne, zarząd PFKS otrzymał oficjalną informację, że w tej sprawie w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PFKS, które będzie miało za zadanie podjąć decyzję o słuszności lub niesłuszności weryfikacji meczu przez Biuro Administracyjne.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą federacji i ewentualna jego decyzja może nieść ze sobą konsekwencje, o których mowa w punkcie 10.5. RSS – nastąpiłaby weryfikacja kolejności w tabeli CSS po 10 rundzie, co skutkuje zmianami w wykazie meczów, które zostaną rozegrane w ramach rund 11-15.

Rozgrywki CSS 2023 zostaną wznowione po definitywnym rozstrzygnięciu sprawy w/w meczu przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PFKS. Wszelkie informacje będą podawane przez zarząd PFKS na bieżąco.

Inne zawody, w tym CS 1. Liga, odbywają się zgodnie z zaplanowanym terminarzem.