Speedrower przyszłości – ankieta

Oprócz spraw bieżących bardzo ważnym obszarem, którym Zarząd PFKS zamierza się zająć jest również przyszłość speedrowera i ustalenie głównych kierunków działania Federacji, nie tylko na ten sezon, ale i całą obecną kadencję. Ważna jest dla nas opinia, propozycje i jak komunikowaliśmy wcześniej pomysły zgłaszane przez kluby i inne osoby. Walne Zebranie nie wskazało wprost, w jakim kierunku mamy rozwijać swoją działalność, dlatego Zarząd, we współpracy z Komisją Rewizyjną postanowił o przeprowadzeniu ankiety środowiskowej.

Przygotowaniem ankiet zajął się członek KR – Bartosz Fryckowski, za co mu bardzo dziękujemy, ponieważ zaangażował się w 100% i przygotował ankiety w perfekcyjny sposób od strony technicznej, jak i wizualnej. Zostały przygotowane dwie ankiety, osobna dla klubów, która zostanie przekazana na ich adresy mailowe do końca bieżącego tygodnia i druga dla środowiska (działaczy, zawodników, sędziów, rodziców), która jest dostępna pod linkiem: ANKIETA

Ankiety będą dostępne i aktywne przez okres jednego miesiąca.

Wierzymy, że odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach po analizie pozwolą na wyciągniecie wniosków i obranie przez Zarząd właściwej strategii rozwoju Federacji. Planujemy powtórzyć taką ankietę za około pół roku, żeby zobaczyć, czy w odczuciu środowiska nastąpiły zmiany, jeżeli chodzi o kierunek działania federacji.

Zarząd PFKS