Liga pojedzie pod nową nazwą!

Polska Federacja Klubów Speedrowerowch podczas ostatniego Walnego Zebrania Delegatów PFKS przyjęła uchwałę, która dotyczyła ujednolicenia nazwy rozgrywek ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Od sezonu 2020 rozgrywki ligowe oficjalnie noszą nazwę CS Superliga.

Dotychczas nazwa rozgrywek ligowych była kwestią nieuregulowaną, co sprawiało, że w materiałach promujących wydarzenia speedrowerowe widniały różne nazwy – EkstraligaExtraligaEkstraklasa czy nawet Polska Liga Speedrowera. Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych podjął się ustalenia nazwy i swoją uchwałą z dnia 4.03.2020 przyjął – CS Superligę.

Jestem pod wrażeniem pracy, determinacji i zaangażowania całego zespołu. Mam nadzieję, że praca wszystkich zaangażowanych zostanie doceniona i nasz ukochany sport zostanie dostrzeżony przez szersze grono. Jak się zapatruję na ten pomysł? Uważam, że ten pomysł, prowadzi do profesjonalizacji wizerunku speedrowera w Polsce, a to na pewno oceniam na plus – powiedział Prezes PFKSMarcin Niedzielski.

Nowa nazwa to jeden z elementów, które mają wpłynąć na promocję speedrowera. W ramach projektu powstały konta w serwisach społecznościowych – na FacebookuTwitterze oraz InstagramieCS Superliga ma zamiar uruchomić również kanał w serwisie Youtube, a także wystartować z innymi nowatorskimi na speedrowerowym polu działaniami – na przykład z Ligą Typera.

Przedstawicieli mediów zainteresowanych uzyskaniem większej wiedzy na temat CS Superligi prosimy o kontakt mailowy.